ARENA CINEPLEX | RODA CINEPLEX | MOBIL3DCINEMA
“Cinema is a matter of what's in the frame and what's out”
― Martin Scorsese
KONTAKT INFO
  • Adresa: Požeška 83a
    11030 Beograd
    SRBIJA
  • Telefon: +381 (0) 11 254 52 60

UVOD

Ovu internet stranicu pokreće preduzeće Art Vista d.o.o. (u daljem tekstu Art Vista) (za detaljnije informacije pogledati Impressum). Nezavisno od registracije korisnici usluga i servisa koji se nalaze na ovoj internet stranici su saglasni sa uslovima korišćenja. Korišćenje usluga i servisa koji su stavljeni na raspolaganje kao i registracija su besplatni. Art Vista ima pravo da izmeni ili ograniči sadržaje, usluge ili servis koji je stavio na raspolaganje.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaji na ovoj internet stranici kao što su tekstovi, fotografije, grafike, zvukovi, animacije i video zapisi zaštićeni su autorskim pravima. Oni podležu zaštiti prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i ostalim zakonima o zaštiti. Svako korišćenje, posebno čuvanje u bazama podataka, umnožavanje, proširivanje, obrađivanje ili prosleđivanje trećim osobama (čak i delimično ili u obrađenom obliku) je zabranjeno bez pismene saglasnosti Art Viste.

LINKOVI

Kod povezivanja sa drugim online ponudama Art Vista ne preuzima odgovornost za sadržaj, funkcionalnost ili dostupnost povezanih stranica. To važi i za drugo direktno ili indirektno upućivanje ili povezivanje na strane internet ponude. Linkovi na te stranice su poželjni ako se nalaze kao spoljašni linkovi u odvojenom prozoru. Preuzimanje glavnog položaja u okviru postavljača linka nije dopušteno. Ukoliko internet stranica na koju se korisnik povezuje sadrži protivzakonite sadržaje, molimo za obaveštenje o tome. Nakon proveravanja link će odmah biti uklonjen.

ODGOVORNOST, GARANCIJA

Ovu internet stranicu i ponuđene usluge i servise redovno vodi Art Vista. Međutim, za tačnost, aktuelnost i potpunost ponuđenih informacija ne preuzima odgovornost. Ukoliko i ako postoje greške na stranici, biće ispravljene u najkraćem mogućem roku. Garancija Art Viste za manju nepažnju kao i za naknadu posledičnih šteta (naknadu obične štete i izmakle koristi) te naknadu štete po zahtevu trećih osoba protiv korisnika je isključena. Za pravnu prihvatljivost korisnikovih sadržaja odgovoran je sam korisnik. Korisnik sam treba da vodi računa o tome da su prilozi bez protivzakonitih, nasilnički usmerenih, omalovažavajućih, uvredljivih, klevetničkih, kaznenih, pornografskih ili rasističkih sadržaja te da se ne povrede prava trećih osoba. Art Vista ima pravo da kod (registrovanih) korisnika u svako vreme ukloni sadržaje koji se protive ovim propisima, i trenutnim blokiranjem računa i brisanjem unesenih podataka prekine korišćenje usluga.

PODACI

Korisnik se slaže da podaci koje je dao pri registraciji mogu biti obrađeni i od strane Art Vista d.o.o. korišćeni u marketinške svrhe (uključujući slanje elektronske pošte i SMS poruka). Nadalje korisnik prihvata prosleđivanje podataka web dizajneru kojeg je Art Vista zadužio za komercijalizaciju stranice, a koji će obraditi podatke za konkretizovanje internet sadržaja koji se mogu preuzeti sa ovih stranica. Prosleđivanje podataka se nadalje vrši prema preduzećima koja preko ovih internet stranica organizuju nagradne igre (u kojima učestvuje korisnik) i kojima su potrebni podaci za sprovođenje te nagradne igre ili na zahtev nadležnih sudova. Saglasnost za slanje elektronske pošte ili SMS poruka može se u svako vreme opozvati u opciji „Moja podešavanja“ u području zapamćenog prijavljivanja. Korisnik, osim toga, ima pravo u svako doba pismenim putem kod Art Viste opozvati svoju saglasnost o korišćenju ličnih podataka.

PRESTANAK KORIŠĆENJA

Registrovani korisnik ima pravo u delu za prijavu na web stranici da bez navođenja razloga prekinuti svoje učešće.


MEDIJSKI PARTNERI I PRIJATELJI
DANAS NA REPERTOARU 25.06.2024.

2024-06-25

GROZAN JA 4 - TITLOVANO 2D

U MOJOJ GLAVI 2 3D( sinhronizovano)

U MOJOJ GLAVI 2 ( titlovano)

UBOD

GARFILD 3D (sinhronizovano)

EGZORCIZAM

BAJKERI

ZA DANAS TOLIKO

GROZAN JA 4 3D (sinhronizovan)

Preuzmi aplikaciju

Arena cineplex brzi repertorar