ARENA CINEPLEX | RODA CINEPLEX | MOBIL3DCINEMA
“Cinema is a matter of what's in the frame and what's out”
― Martin Scorsese
KONTAKT INFO
 • Adresa: Požeška 83a
  11030 Beograd
  SRBIJA
 • Telefon: +381 (0) 11 254 52 60

I. Primena Opštih uslova poslovanja

 1. Ugovor između bioskopa i posetioca o prisustvovanju prikazivanju filma sklopljen je u trenutku uručivanja ulaznice posetiocu. Kupovinom ulaznice posetilac bioskopa prihvata Opšte uslove poslovanja. Navedeno važi i u slučaju kada posetilac ulaznicu naruči putem telefona, interneta ili nekom drugom komunikacijskomtehnikom.
 1. U slučaju prenošenja ulaznice na treću osobu ugovorni odnos koji proizlazi iz ovih Opštih uslova prenosi se na kupca. Prodavac ulaznice dužan je da kupcu ukaže na punovažnost ovih Opštih uslova oposlovanju.
 1. Za osobe koje se zadržavaju u prostorijama bioskopa i bez sklapanja ugovora takođe vrede ovi Opšti usloviposlovanja.

II. Kupovina bioskopske ulaznice

 1. Za kupovinu ulaznice vrede cene navedene za određenu bioskopsku projekciju. U cenu je uključen porez i ostala zakonom propisanadavanja.
 1. Posetilac bioskopa se obavezuje da odmah nakon preuzimanja ulaznice proveri da li je primio ulaznicu za željenu bioskopsku projekciju. Naknadne reklamacije neuvažavamo.
 1. Bioskop zadržava pravo zabrane kupovine ulaznice na određeno vreme, ili u težim slučajevima trajno, onim posetiocima koji svojim nedoličnim ponašanjem ometaju druge posetioce i zaposlene u bioskopu, i/ili se protive uputstvima službenog osobljabioskopa.
 1. Kupac rezervisane ulaznice obavezan je da ulaznicu podigne i plati najkasnije 30 minuta pre početka projekcije. Rezervisane ulaznice koje kupac nije podigao u navedenom roku bioskop može vratiti uprodaju.
 1. Povraćaj ili zamena plaćene ulaznice nije moguća. Kupac ne može dobiti naknadu za neiskorišćenu ili delimično iskorišćenu ulaznicu (zbog zakašnjenja) ili za izgubljenu ulaznicu.
 1. Deca i mladi imaju pravo poseta samo onim bioskopskim projekcijama koje je nadležni organpreporučiokaoprikladnezanjihovuzrast.Ukolikobioskopnijesigurandaliuzrast

posetioca odgovara navedenoj odredbi, posetilac je dužan da svoj uzrast dokaže ličnim dokumentom. Bioskop je obavezan da se drži ovih odredbi i u slučaju kada se dete nalazi u pratnji roditelja ili neke druge osobe u pratnji.

 1. Sklapanjem ugovora posetilac stiče pravo gledanja filma u navedenoj kategoriji sedenja. Međutim ne postoji obaveza prikazivanja dodatnih filmova (npr. trejlera i kratkih filmova) i prikazivanje u određenoj bioskopskoj sali. U pojedinačnim slučajevima (npr. u slučaju potrebe zamene sala) može se dogoditi da je potrebna promena mesta sedenja i u tom slučaju će mesto sedenja na kupljenoj ulaznici biti zamenjeno sedištem izabrane cenovne kategorije.
 1. Posetilac prima na znanje da bioskop, najavljeni i na ulaznici otisnut, početak projekcije može pomeriti za najviše 30minuta.
 1. Bioskopske projekcije kod kojih prikazivanje samog filma traje minimalno 90 minuta mogu imati jednu ili višepauza.
 1. Bioskop ne odgovara za sadržaj prikazanog filma.

III. Ulazak u bioskopske sale

 1. Pravo na ulazak u bioskopsku salu stiče se pokazivanjem važećeulaznice.
 1. Zabranjen je ulazak u bioskopsku salu bez važeće ulaznice. Bioskop zadržava pravo da proveri pravo ulaska kao i osnovu za ostvarenje popusta, a u slučaju nedostatka spomenutog posetiocu da zabrani ulazak u bioskopsku salu, tj. da posetioca udalji iz nje. Iz tog razloga posetilac je dužan da kod sebe ima ulaznicu i dokaz o pravu na sticanje popusta (npr. studentski indeks, klub kartica) do krajaprojekcije.
 1. Unošenje oružja, digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike ili zvuka nije dozvoljeno.
 1. Unošenje hrane i/ili pića koje je posetilac kupio na prodajnim mestima u bioskopu moguće je uz odobrenje bioskopa. U bioskopske sale nije dopušteno unositi hranu i/ili piće za konzumaciju tokom projekcije koje je posetilac poneo sa sobom.
 1. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u bioskopske sale nije dozvoljeno, uz izuzetak pasa vodičazaslepeosobeiosobesaposebnimpotrebama.Psi vodičizaslepeosobeiosobe

sa posebnim potrebama mogu prisustvovati bioskopskoj projekciji uz preduslov da imaju brnjicu i da imaju povodac i uz pokazivanje dokumenta kojom se dokazuje da je pas obučen za psa vodiča. Za njih se ne plaća naknada.

IV. Ponašanje u zgradi bioskopa i bioskopskoj sali

 1. Posetilac je saglasan da sedne na sedište naznačeno na ulaznici i da se pažljivo i odgovorno odnosi prema prostorima bioskopskog kompleksa. Posetilac se takođe obavezuje da po mogućnosti ne ometa ostale posetioce u praćenju bioskopske projekcije. Na mobilnim telefonima treba isključiti zvuk, a upotreba uređaja za snimanje slike ili tona (važi i za mobilne telefone, MP3 plejere i sl.) za vreme projekcije nijedozvoljena.
 1. U unutrašnjim prostorijama bioskopa nije dozvoljena upotreba rolera, skejt bordova isl.
 1. Osoblje bioskopa nakon opominjanja može posetioce udaljiti sa bioskopske projekcije bez povraćaja cene ulaznice, ukolikoposetioci:

a) ne zauzmu sedeća mesta koja su naznačena na njihovojulaznici;

b) svojim ponašanjem, akustički ili u nekom drugom obliku ometaju ostale posetioce tokom prikazivanjafilma;

c) puše u bioskopskoj sali;

d) na pod bacaju ostatke hrane ili na bilo koji drugi način prljaju bioskopskusalu;

e) u bioskopsku salu unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.), i to nezavisno o tome hoće li te predmete koristiti u sali iline;

f) bez dozvole bioskopa u bioskopsku salu unesu hranu i/ili piće.

 1. Po završetku prikazivanja filma posetioci moraju napustiti bioskopsku salu kroz označene izlaze. Zadržavanje u bioskopskoj sali nakon završetka prikazivanja filma nijedopušteno.
 1. Posetilac se obavezuje da se drža pravilnika Zakona o pušenju koji je trenutno nasnazi.

V. Zabrana video i audio snimanja

 1. Filmovi su dela zaštićena autorskim pravom. Umnožavanje, prenošenje ili javno prikazivanje snimljenih dela bez pismenog odobrenja vlasnika prava (ugovor o licenci) podleže zakonskoj kazni. Iz tog razloga nije dopušteno snimanje tona i zvuka tokom prikazivanja filma (čak ni u privatnesvrhe).
 2. Ukoliko postoje razlozi za pretpostavku da je neki posetilac neovlašćeno pokušao da snima ili je snimio tonski ili video snimak tokom prikazivanja filma, osoblje bioskopa tog posetioca na primeren način može zadržati do dolaska sigurnosneslužbe.
 1. Ukoliko posetilac na zahtev osoblja bioskopa pristane da dokaže svoj identitet i osoblju preda uređaj kojim je napravio audio ili video snimku, može se izbeći hapšenje. U tom slučaju će bioskop odmah preduzeti odgovarajuće pravne korake kako bi se slučaj razjasnio. Ukoliko sud oduzete predmete ne zapleni u narednih osam sedmica, oni će biti vraćeni posetiocu na blagajnibioskopa.

Slanje oduzetih predmeta pošiljkom može se izvršiti samo ukoliko posetilac preuzima troškove i rizik.


MEDIJSKI PARTNERI I PRIJATELJI
DANAS NA REPERTOARU 20.07.2024.

2024-07-20

NERAZDVOJNI 2D (sinhronizovano)

MAXXXINE

GROZAN JA 4 - TITLOVANO 2D

U MOJOJ GLAVI 2 3D( sinhronizovano)

ODVEDI ME NA MESEC

GARFILD 3D (sinhronizovano)

TORNADO 2

ZA DANAS TOLIKO

GROZAN JA 4 3D (sinhronizovan)

Preuzmi aplikaciju

Arena cineplex brzi repertorar